כניעת לוחמי הרובע היהודי בעיר העתיקה ללגיון הערבי ב־28 במאי ?.1948? הלגיון קיים את תנאי הסכם הכניעה והפר רק את התחייבותו לא לקחת בשבי זקנים וילדים.