מהלך הפלישה של הלגיון הערבי

מהלך הפלישה של הלגיון הערבי גדי הלגיון הערבי היעד האסטראטגי העיקרי של השלטון ההאשמי היה כיבוש מרחב ירושלים , ואחרי כן , במידת האפשר , הרחבת כיבושיו אל מרכז ארץ ישראל במישור החוף , בואכה תל אביב ויפו . יחידות שונות של הלגיון הערבי חנו ופעלו בכל רחבי ארץ ישראל המאנדאטורית כחלק מהכוחות הסדירים הבריטיים שטרם פונו . יחידות אלו של הלגיון נצטוו על ידי הבריטים לפנות את ארץ ישראל לקראת 15 במאי 1948 במסגרת תכנית הפינוי הכוללת של הבריטים , ואכן הן התפנו תחת עינם הפקוחה של הבריטים , לבד מכוח קטן מאוד של פחות מפלוגה שנותר בהר חברון . כיבוש גוש עציון מאחר שהמלך עבךאללה נתן עינו בירושלים , נדמה שהנסיבות היטיבו עם מדינת ישראל — כתוצאה מכך שהבריטים לא התירו ליחידות הלגיון הערבי להחליפם כעוד מועד באזורים המוגנים " ) בווינגראדים ( " שבהם החזיקו עד אז במרכז ירושלים החדשה . היזמה הצבאית החמורה ביותר שנקט הלגיון הערבי , קודם לפינוי הבריטי מהארץ , היתה השתתפותו בהתקפה על יישובי גוש עציון בימים 13-12 במאי . 1948 את יישובי הגוש  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור