למעלה מימין' משטרת עיראק סוידאן (היום מצודת יואב) מיד לאחר כיבושה על־ידי חטיבה 8 בנובמבר 1948 (מבט מדרום מערב?.(? שבע פעמים ניסו כוחות חטיבת גבעתי וחטיבת הנגב לכבוש את המצודה, שהיתה מעיז קדמי במערב כיס פלוגיה, בהתקפות לילה. בי7 בנובמבר היא נכבשה בהתקפת יוס משוריינת בפיקודו של יצחק שדה. למעלה משמאל: לוחמים פלסטינים תוקפים את יישובי עציון. הלגיון הערבי הצטרף להתקפה על הגוש ב־13 במאי. למטה . קרבות ההגנה והכלימה של יישובי הנגב. משמאל — בית הביטחון של קיבוץ נירים לאחר ההתקפה של צוות קרב גדודי מצרי ב־