הפצצות חיל האוויר המצרי בראשית הפלישה לארץ־ישראל. בהפצצת התחנה המרכזית בתל־אביב ב־18 במאי נהרגו 42 עוברי אורח.