פלישת צבאות ערב. מימין: "תכנית דמשק?,"? תכנית הפלישה; משמאל: מהלך הפלישה לארץ־ישראל בין 14 במאי ל־11 ביוני ?.1948?