מבצע "בן עמי" וחיבור הגליל המערבי לעמק זבולון ולחיפה ?21-13)? במאי ?.(1948?