מבצע "יפתח?,"? מאי ?.1948? מימין: הגזרה הצפונית; משמאל: הגזרה הדרומית.