"תכנית ד' ": התכנית האסטראטגית ההתקפית הראשונה

' תכנית ד' התכנית האסטראטגית ההתקפית הראשונה במשך חודש פברואר 1948 החלה להתגבש בקרב מפקדי ה"הגנה" ההכרה , שנוסף לפעולות התקיפה הניידות בשטחים המיושבים ערבים , יש גם לתפוס משלטי מפתח , שהחזקתם תקנה שליטה צבאית על מרחבים גדולים . מגבלות ההשתלטות הצבאית דבר וה לא יצא אל הפועל באותה עת משום שני גורמים שהכבידו על ביצועו . הראשון היה נוכחותם של הבריטים בארץ ישראל . השתלטות צבאית על שטחים שבתחום היישוב הערבי היתה עלולה להביא לתגובות בריטיות נמרצות "בדרך האוויר ובדרך הקרקע , " ובכך לחשוף את כוחות ה"הגנה" למלוא עצמתם של הכוחות הלוחמים הבריטיים . שיקול זה הניע את ראשי ה"הגנה" לדחות כיבוש שטחים כאלה עד שהבריטים יפנו , או כמעט יפנו , אותם . הגורם השני היה שכיבוש שטחי מפתח חייב להחזיק בהם זמן רב , והקצאת כוחות חי"ש ופלמ"ח לכך היתה מרתקת אותם להגנה נייחת ופוגמת בניידותם . באולח כללי אפשר לקבוע , שהקצאת כוחות להחזקת משלטים ואי שמירתם בעתודה לשם הפעלתם הגמישה במשימות פגעה ביכולת הניידות והיתה אחת הבעיות הקשות בניהול הכוחות . יש לכך דוגמאות רבות : אי הרצון להקצות את גדוד 52 להחזקתם הקבועה של  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור