השתלטות על מקומית מפתח בריטיים

השתלטות על מקומית מפתח בריטיים תכנית "ש "' בקשר עם סיומו של השלטון הבריטי בארץ , הוטלו על "הארגון" תפקידים של תפיסת שירותים ונכסים שונים של השלטונות , בתחומים המוקצים למדינה היהודית . לשם מילוי תפקידים אלה עובדה תכנית , אשר תכונה להלן בשם "תכנית ש . '" תועברנה אליך [ אל כל מפקד חטיבה ] מדי פעם פקודות לתכנון ולביצוע המבצעים אשר יוטלו על חטיבתך , במסגרת התכנית הנ '' ל . הביטוי הצבאי הראשון לאסטראטגיה ההתקפית של השתלטות על נקודות מפתח אסטראטגיות ומנהליות בריטיות ניתן בפקודת המטה הכללי של ה"הגנה" מיום 21 בינואר , 1948 שנפתחה כך : התכנית לא כללה את איזור תל אביב ( כולל פתח תקווה ורמת גן , ( שממנו פונו הבריטים כבר ב 16-15 בדצמבר , 1947 ותחנות המשטרה שבו נתפסו על ידי שוטרים יהודים . הקאטגוריה הראשונה של נכסים בריטיים שעליה נדרשו החטיבות להשתלט היו תחנות  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור