האתגר הצבאי ערב הכרזת המדינה

האתגר הצבאי ערב הכרזת המדינה אתגר הפלישה הצבאית החמרת מצבו של היישוב היהודי בארץ ישראל מהבחינה הצבאית בחודשים פברואר ומארס 1948 טמנה בחובה שתי סכנות לעצם המשך קיומו . הראשונה נבעה מהעצמה הצבא , ומהפעיק 1 ות הגוברת של הלוחמים הערבים המקומיים , שהסתייעו באלפי מתנדבים ערבים ומעט מתנדבים מאירופה ( גרמנים , בריטים , ומוסלמים מיוגוסלביה ומאלבניה ;( השנייה , החמורה ממנה בהרבה , היתה סכנת פלישתם של צבאות ערביים סדירים לארץ ישראל כדי לכבוש אותה מיד עם סיומו הרשמי של המאנדאט הבריטי ב 15 במאי . 1948 הפיקוד העליון של ה"הגנה" הניח שכוחות המגן העבריים מסוגלים להתמודד בהצלחה רבה , יחסית , עם הסכנה הראשונה ברגע שהבריטים יהיו ערב התפנותם הסופית אך הסכנה השנייה היתה איום ממשי על הקיום הציוני בארץ . תהליך ההתאוששות ונטילת היזמה הצבאית בידי כוחות המגן העבריים הושפעו אפוא מן הצורך להתגבר על שתי הסכנות הללו בו בזמן , וגם להתחשב בנוכחותו ובכוונותיו של השלטון הבריטי .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור