2. מלוחמה זעירה ללוחמה סדירה: היזמה הצבאית לפני פלישת צבאות ערב (אפריל-מאי 1948)