פעילות התקפית כדי לזכות ביזמה האסטראטגית

פעילות התקפית כדי לזכות ביזמה האסטראטגית באותו דיון , שהתקיים בראשית ינואר , 1948 בעניין דרכי המלחמה באויב הערבי , דיבר ראש אג"ם , יגאל ידין , על ההכרח בהגברת היזמה ההתקפית ; צריך לדעת להפסיק לדבר על תגובה , כי תגובה פירושה לתת מכה כזאת , שהיא בדיוק קשורה בפעולה שנעשתה ביום מסוים ובשעה מסוימת ... צריך לדבר על התקפות נגדיות , ולא במושג של תגובה ... צרי ך לתת מיד מכה נמרצת במרכזי האויב לא כתגובה ( כי בתורת תגובה — זה לא יתן את האפקט ) אלא לשם מניעה . אם יתברר שהכפר יטה על יד חברון משמש עכשיו מקור רציני לאימון וכל מה שקשור בזה , אלא שמזלו גרם ואין על ידו עדיין נקודה יהודית , ואין הוא יכול להראות את כוחו באופן ישיר כלפיה , האם מותר לפגוע ב ^ טה כזאת או לאי ייתכן , שבתכנית הכללית להשקטת סביבת ירושלים , אם ייפגעו ארבעה כפרים , בלי קשר להפרעות התחבורה או לא — זה יהיה יותר רצוי ... צריך להתקיף בבסיסים ובמקומות ובאישים [ ערבים עוינים ] בכוח גדל והולך . יגאל אלון הוסיף לטיעוני ראש אג"ם שני טיעונים ו ראשית , טען , יש לרכז את הפעילות התוקפנית לגזרות אסטראטגיות קונקרטיות : אין הכרח להכות איזור שהוא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור