משבר מארס 1948: ביתור רצף היישובים היהודיים בארץ־ישראל

משבר מארס : 1948 ביתור רצף היישוביט היהודיים בארץ ישראל ניתוק הכבישים בחודש מארס 1948 עבר על התחבורה העברית בכבישי הארץ משבר חמור ביותר . אמנם פה ושם היו פגיעות יזומות ביעדים ערביים , כגון השמדת שיירת הנשק הערבית שנסעה מבירות לחיפה על ידי מארב של אנשי הפלמ"ח בקרית מוצקין 17 ) במארס ) או פריצת השיירות לקיבוץ גת דרך פלוג'ה 14 ) במארס ) ולמושבה הרטוב 18 ) במארס . ( אך עוד למן סוף פברואר הסתמן תהליך של ניתוק כבישים רבים המחברים ריכוזי התיישבות יהודית זה לזה . למן 24 בפברואר נחסם הכביש הראשי המוביל אל טבריה ממערב על ידי אנשי הכפר הערבי לוביה . ב 29 בפברואר השתלטה יחידה בריטית על המוצב של ארגון ה"הגנה" בבית החרושת "היוצק" ובבית החרושת לספירט ליד צומת חולון , פירקה את הנשק מן הלוחמים וחשפה אותם להתקפת פורעים ערבים , שכבשו את המקום ורצחו עשרה ממגיניו . פעולה עוינת זו של הבריטים בוצעה בשעות אחר הצהריים כפעולת נקם על התנקשותם של אנשי לח"י באותו בוקר ליד רחובות ברכבת שהסיעה חיילים בריטים לחופשה במצרים ; בהתנקשות נהרגו 28 חיילים בריטים . ב 4 במארס הצליחו הערבים לחסל יחידת חי"ש של ה"הגנה , " שחזר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור