מימין: שיירת מזון לירושלים הנצורה. למעלה: שיירת אספקה לגוש עציון.