המלחמה על הדרכים

המלחמה על הדרכים נקודת התורפה האסטראטגית היישוב העברי בארץ ישראל התבסס , בעיקר מאז שנות העשרים , כמשק לאומי מודרני המושתת על כלכלה כלל ארצית התלויה בהובלה תקינה של חומרי גלם , דלק ומזון אל היישובים , ועל הובלת המוצרים המוגמרים מהם למרכזי השיווק ולנמלים ביפו ובחיפה . מערכות ארציות חיוניות נוספות היו רשתות החשמל והמים . מערכות התחבורה , החשמל והמים שהקים המפעל הציוני , שהיו פרושות לאורכה ולרוחבה של הארץ , הפכו במשך חודשי המלחמה הראשונים לנקודת התורפה האסטראטגית העיקרית של היישוב , מה גם שחלקים חשובים של המערכות הללו עברו דרך חבלי ארץ שבהם היו ריכוזים של אוכלוסייה ערבית . הביטוי הבולט ביותר לפגיעותה הרבה של התשתית התחבורתית היה המאבק המר שהתנהל בחודשי המלחמה הראשונים על המעבר בכבישים ובדרכים , אך המלחמה על קווי החשמל והמים היתה קשה לא פחות . ימחישו עובדה זו שלוש חוליות של הפלמ"ח שנהרגו בעת מילוי תפקידן כמאבטחות קווי המים של חברת "מקורות" בנגב : שישה לוחמים ( אחת מהם בחורה ) נהרגו מצפון לקיבוץ גבולות 9 ) בדצמבר , ( 1947 חמישה לוחמים נהרגו בין קיבוץ משמר הנגב לקיבוץ חצרים 11 ) בדצמבר ( 1947...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור