הלווייתו של עבד אל־קאדר אל־חסייני ב־9 באפריל ?.1948? מותו של המפקד הצבאי הבכיר של הכוחות הפלסטיניים בקרב על הקסטל היה להם מכה קשה.