הטרור בערים המעורבות

הטרור בערים המעורבות בכל הערים המעורבות פתחו הערבים הפלסטינים במעשי טרור אלימים נגד היהודים ורכושם . הטרור התבטא בצליפות , בהטלת פצצות ורימונים , בהנחת מטעני חומר נפץ ובהפגזות ; כל זאת בלוויית תעמולה עוינת בכל אמצעי התקשורת . הפעילות הערבית הביאה להתארגנות מיידית של הגנה ואבטחה מהצד היהודי ולמעשי תגמול , שנשאו לעתים גם אופי טרוריסטי . הבריטים , שהיו מופקדים באופן רשמי על שמירת החיים , החוק והסדר ועל קיום השקט , נקטו מדיניות של אי התערבות . מטרתה העיקרית של בריטניה בארץ ישראל בתקופה זו היתה לשמור על חיי החיילים הבריטים ולפנותם בשלום מארץ ישראל , בלי לתת את הדעת על מה שיתחולל בארץ למחרת הפינוי . טרור ותגמול בירושלים ובחיפה ירושלים וחיפה היו שתי הערים שבהן בוצעו מעשי הטרור הערבי העיקריים . אלה כללו : פיצוץ מכונית דואר במרכז חיפה 14 ) בדצמבר ;( 1947 טבח הפועלים היהודים בבתי הזיקןק בחינ : ה 29 ) בדצמבר ;( 1947 פיצוץ בניין מערכת העיתון "פלסטיין פוסט"  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור