1. המלחמה על הדרכים ועל הרצף ההתיישבותי: ארבעת החודשים הראשונים של מלחמת העצמאות (דצמבר 1947 - סוף מארס 1948 )