פלוגת הטנקים הראשונה של צה"ל היתה מורכבת מטנקים צרפתיים קלים מטיפוס "הוציקיס?,"? שהגיעו ארצה ב־15 ביוני ?.1948?