המחיר הכלכלי של מלחמת העצמאות

המחיר הכלכלי של מלחמת העצמאות החישוב של המחיר הכלכלי של מלחמת העצמאות למפעל הציוני ולמדינת ישראל כרוך בלא מעט קשיים . לא נערכו כל רישומי הוצאות מדויקים , בעיקר של עסקות רכש שנעשו עם גורמים לא חוקיים ? הממשל הבריטי שפינה את ארץ ישראל לא העביר את המנהל באורח מסודר , אף לא לצורכי גביית מסים י חלק מגורמי המנהל והממשל הישראלי היו במצב של התהוות תוך כדי סערת המלחמה . לכן חסרה סטאטיסטיקה מסודרת . אם נוסיף על כך את העובדה שערכה של לירה ישראלית אחת באותם ימים היה שווה כמעט ללירה סטרלינג , הווה אומר : ערכה הגיע לקצת יותר מאשר שלושה דולארים , יתברר עד כמה קשה לרכז ולהמציא נתונים כמותיים כספיים וכלכליים על מלחמת העצמאות . זו הסיבה שהנתונים המובאים להלן מוגשים בשני אפיקים ו "הוצאות והכנסות בחוץ לארץ" ו"הוצאות והכנסות בארץ . " הוצאות והכנסות בחוץ לארץ מקורות ההצטיידות העיקריים של ישראל בתקופת מלחמת העצמאות היו באירופה . בצ'כוסלובקיה רכשו המוסדות הציוניים ומדינת ישראל ציוד וחימוש באורח ישיר ורשמי מן הממשלהן ואילן במערב אירופה נרכש רוב החימוש מספקים לא רשמיים , ורובם אף לא חוקיים . במהלך המלחמה הוצאו ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור