חיל האוייור וחיל הים

חיל האוייו וחיל הים ( טית זרועות ? אוויר והים עוד במסגרת ה"הגנה" אורגנו זרועות האוויר והים במסגרת הפיקוד העליון של כוחות היבשה ולא התאפשר להם להקים מטכ"לים נפרדים . מראשית הקמתם נקבע במפורש שהם כפופים ישירות לרמטכ"ל . הכרעה זו , שניתנה לה גושפנקה רשמית כבר בנובמבר , 1947 היא שקבעה את דפוסי הפיקוד העליון הצבאי של ה"הגנה" ושל צה"ל למשך שנים רבות , דפוסים שלפיהם מהווה המטכ"ל , בעת ובעונה אחת , גם מטה עליון של כוחות היבשה וגם מטה עליון של כלל הכוחות הלוחמים : ביבשה , באוויר ובים . מטות של זרועות האוויר והים הם , בעת ובעונה אחת , גם מטות עליונים של הכוחות שעליהם הם מופקדים וגם מוסדות מייעצים ומסייעים המשולבים במטכ"ל . ראשית העניין בתעופה לא"י והתקציב המתוכנן ל 1947 הגיע ל 3 , 100 לא"י . באוקטובר 1947 הגיש יהושע אייזיק לראש המפקדה הארצית של ה"הגנה" ( הרמ"א ישראל גלילי ) ולראש מחלקת הביטחון של הסוכנות ( דוד בן גוריון ) הצעות להקמת כוח אווירי יהודי בארץ בעל תקציב ענק בממדי אותם ימים . בתגובה להצעות אלו , הוציא הרמטכ"ל יעקב דורי ב 10 בנובמבר 1947 את הפקודה הבאה :  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור