"שועלי שמשון?:"? פלוגה ממוכנת במסגרת גדוד 54 של חטיבת גבעתי. על כל גייפ הורכבו שני מקלעים.