חותם ה"הגנה" בצה"ל והשתלבות האצ"ל והלח"י בו

חותם הי'הגנה" בצה'יל והשתלבות האצי'ל והלחייי בו פקודת היום להקמת צה"ל פקודת היום להקמת צה"ל הוצאה על ידי ראש ממשלת ישראל ושר הביטחון , דוד בן גוריון , ב 31 במאי 1948 ( כ"ב באייר תש"ח . ( פקודה זו הקנתה לצבא הגנה לישראל מעמד רשמי ממלכתי למן 1 ביוני , 1948 כצבא הלגאלי היחיד של מדינת ישראל . טקסי ההשבעה הרשמיים של מפקדי צה"ל וחייליו התקיימו ב 26 ביוני . 1948 אך המעבר הפורמאלי מן ה"הגנה" לצה"ל לא התבטא בשינוי ארגוני ; ארגון ה"הגנה" הפך לצה"ל תוך שינוי השם והמעמר החוקי בלבד . בשעת השינוי במעמדה הפורמאלי , בחודש יוני , 1948 מנתה ה"הגנה" 12 חטיבות לוחמות , שהתארגנו בין נובמבר 1947 ליוני 1948 תוך כדי מלחמה באויב הערבי 12 . חטיבות אלה היו אגרופי המחץ האופראטיביים שבאמצעותם ניהל צה"ל , למן גמר ההפוגה הראשונה ב 9 ביולי , 1948 את המתקפות שהביאו לנצחונו במלחמה בסוף 1948 ובראשית . 1949 עד תום מלחמת העצמאות לא הקים צה"ל חטיבה לוחמת נוספת על חטיבות אלו , אף שבמשך כל חודשי המלחמה חלו התפתחויות בהרכבן , במבנן , בעצמתן ובאיכותן ; דבר זה מעיד על מידת חיוניותו של ארגון ה"הגנה" ועל תרומתו המכרעת  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור