התותחים הראשונים של ה"הגנה" וצה"ל ?")?נפוליונצייקים?.("? אלה היו תותחי הוביצר צרפתיים בקוטר 65 מ"מ שיוצרו בראשית המאה, והם נרכשו באופן בלתי לגאלי בצרפת במאי 1948 והופעלו לראשונה בקרבות נגד הסורים בעמק הירדן, נגד העיראקים בעמק בית שאן ונגד הלגיון העבר ירדני בקרבות לטרון.