הקמת עתודה ממוכנת ארצית וראשית ההתארגנות בחטיבות מוגברות

הקמת עתודה ממוכנת ארצית וראשית ההתארגנות בחטיבות מוגברות במחצית הראשונה של מאי 1948 נמצאו כל החטיבות מרותקות לפעילות מבצעית , כל אחת בגזרה מסוימת של הארץ . לנוכח הוודאות שב 15 במאי צפויה פלישה של צבאות ערביים סדירים , היה מצב עניינים זה מסוכן מבחינה אסטראטגית ונוצר הצורך לארגן בדחיפות עתודה אסטראטגית לחטיבות אלה . מענה חלקי לצורך זה היה היערכות מחודשת של החטיבות הקיימות והפיכת חטיבות הפלמ"ח הראל ויפתח לחטיבות עתודה ארציות . עם זאת הוחלט גם על הקמת חטיבות חדשות , והפעם במתכונת חדשה — ממונעת וממוכנת . ככר ב 1 במאי 1948 יצאה פקודה של המטכ"ל בדבר הקמת הגדוד המשוריין הראשון של ה"הגנה . " גדוד זה נועד להיבנות מזחל"מים וממשוריינים שנמצאו בידי אג"א ( אגף אפסנאות ;( הארגון הוטל על אה"ד ( אגף הדרכה . ( הגדוד הורכב מאנשים שקובצו מכל החטיבות הלוחמות ומבסיסי ההדרכה , אך גרעינו העיקרי היה לוחמים מן הגדוד השישי של הפלמ"ח , שהורד מירושלים לשפלת החוף לשם התארגנות . חטיבות עתודה אסטראטגיות  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור