לוחמי חטיבת הראל ?(10)? בירושלים. הפלמ"ח, הכוח המגויס הארצי של ה"הגנה?,"?נשא צביון ארץ־ישראלי מובהק בשיטות ארגונו, בדוקטרינות הלחימה שלו ובערכיו.