מגדל המים ההרוס של יד מרדכי, עדות לשש יממות רצופות של קרב. בתמונה מימין האנדרטה של מרדכי אנילביץ ?. 1? המשא ומתן על חלוקת ירושלים 1 משמאל בתמונה משה דיין.