מימין למטה: גדר תיל בירושלים המחולקת.שתיים מתמונות הצבע של רוברט קאפא ממלחמת העצמאות.