מימין למעלה: אניית הנשק אלטלנה עולה באש מול רווף תל אביב, 26 ביוני ?.1948?