דיוקנאות לוחמים אנשי פלמ"ח אחרי כיבוש באר שבע, סוף ?.1948? ציור שמן של לודוויג בלום ?.(1974 - 1891)?