ימין ; מבצר יחיעם (גיידין?.(? במלחמת העצמאות שימשה החווה המבוצרת מהתקופה הצלבנית ביצור מרכזי במערכת ההגנה של הקיבוץ. :ועלה: לטרון. בניין המשטרה שימש עמדת מפתח במאבק על גורל ירושלים,וחמש התקפות שנערכו עליו במאי - יולי 1948 נכשלו.