התארגנות ה"הגנה" לקראת המעבר ממאבק למלחמה (אפריל-אוקטובר 1947)

התארגנות ה"הגנה" לקראת המעבר ממאבק למלחמה ( אפריל-אוקטובר ( 1947 בין אפריל לאוקטובר 1947 ערך הפיקוד העליון של ארגון ה"הגנה" שורה של דיונים נוקבים במטרה להתוות את הדרך הנאותה לביצוע המעבר מארגון צבאי מחתרתי , המבצע פעולות גרילה , לארגון צבאי גלוי וסדיר , החייב להילחם ולנצח במלחמה כוללת . תוצאות הדיונים הללו , שכמה מהם ניהל יושב ראש הנהלת הסוכנות , דוד בן גוריון , הביאו תמורה ארגון כוחות השדה משמאל למעלה " ; הדרך אל העיר - " שרידי משוריינים בשער הגיא . משמאל למטה ( הריסות נגבהן במשך שלושה חודשים התנהלו קרבות על הקיבוץ ובכלל זה הפגזות ארטיל ריות והפצצות מן האוויר . ציור שמן של לודוויג בלום . 1948  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור