היישוב מתגייס למלחמה: התייצבות לגיוס בעקבות צווי "מרכז המפקד לשירות העם" (אפריל ?.(1948?