3. מ"הגנה" לצה"ל: התארגנות הצבא הסדיר, היערכותו והתעצמותו