ניסיון כושל להקמת פיקוד ערבי עליון: ניר א־ךין מחמד פא^א בחברת מפקדים צבאיים סורים ועבר ירדנים. הקצין העיראקי התמנה ב־11 במאי על־ידי הוועדה המדינית של הליגה הערבית כ"מפקד הכללי של הכוחות הסדירים והאחרים הפועלים להצלת פלסטין?."?