* הלירה המצרית והדינר העיראקי היו בשווי הלירה סטרלינג, ששוויה עלה במקצת על זה של הלא"י (לירה ארץ־ישראלית?.(?