מצבת הכוחות הערביים

מצבת הכוחות הערביים מול היישוב היהודי , שהתפתח בתנאי מחתרת ותוך מאבק בשלטון הבריטי ושהיה שקוע במשימות של התיישבות והעלאת שארית הפליטה לארץ , עמדו כוחות חזקים ביותר . בסקרו את האויב הפוטנציאלי , שצפוי היה לפלוש לארץ ישראל אחרי פינויה על ידי הבריטים , פרסם "מערכות , " הירחון העיוני של ארגון ה"הגנה , " במשך שנת , 1947 סדרת מאמרים ובהם מידע על הצבאות הסדירים של מדינות ערב . מידע זה לוקט ממקורות גלויים וממקורות של "שירות הידיעות" " ) ש"י ( " של ה"הגנה , " שהמפקדה הארצית והמטכ"ל שלו החלו לעקוב מקרוב אחרי המתרחש בצבאות ערב למן אביב , 1945 בעקבות הקמת הליגה הערבית . מהמקורות השונים שעמדו באותה עת לרשות ה"ש"י , " הפיקוד העליון של ה"הגנה" וההנהגה של ההסתדרות הציונית , אפשר לסכם את התמונה הבאה על צבאות ערב . הלוחמים בכנופיות הערביות  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור