2. הכוחות הלוחמים הערביים: מצבת הכוחות, ההיערכות וההתארגנות הצבאית