למעלה י עקומת התפתחות מלחמת העצמאות מנקודת מבט ישראלית.למטה: כיבוש יעד ? משמאל למעלה ו