קרבות רחוב; משמאל למטה: פשיטה ממוכנת — שלוש מפניה של המלחמה.