השלבים העיקריים של מלחמת העצמאות

השלבים העיקריים של מלחמת העצמאות מלחמת העצמאות פרצה , ביזמת הערבים , מיד למחרת החלטת האומות המאוחדות ב 29 בנובמבר . 1947 הפעולות הצבאיות של המלחמה הסתיימו עם כיבוש אילת ב 10 במארס , 1949 אך מבחינה מדינית אפשר לומר שאת המלחמה חתמו ארבעת הסכמי שביתת הנשק . פרק הזמן שבו התנהלה המלחמה — כשנה וחצי — נחלק לשתי תקופות משנה עיקריות , המציינות את שני שלבי ההתפתחות החשובים של המלחמה : א . המלחמה בכנופיות לא סדירות וסדירות למחצה . תקופה זו נמשכה כמעט חצי שנה — מראשית היזמה הערבית פלסטינית ב 30 בנובמבר 1947 ועד תחילת הפלישה הערבית הסדירה אל ארץ ישראל במאי — 1948 ובה לחם היישוב היהודי בארץ ישראל ביזמה ההתקפית של הכנופיות הפלסטיניות ושל "צבא ההצלה" הסדיר למחצה ,  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור