ארבעה אפיקי המאבק בבריטניה מקיץ 1945

ארבעה אפיקי המאבק בבריטניה מקיץ 1945 בקיץ , 1945 עם תום מלחמת העולם נגד הנאצים , החל מאבקם של התנועה הציונית ושל היישוב היהודי בשלטון המאנדאט הבריטי בארץ ישראל . מאבק זה נמשך עד לראשיתה של מלחמת העצמאות בסוף שנת 1947 ותחילת שנת 1948 והיה שונה באופיו ובמגמותיו מן המלחמה הכוללת שהחלה אחרי שנתקבלה החלטת החלוקה ב 29 בנובמבר . 1947 המאבק התנהל בארבעה אפיקים , אשר היו מקבילים זה לזה ועם זאת משולבים זה בזה : העפלה , התיישבות , מאבק ודיפלו מאטיה אפיק המאבק הראשון היה ארגונה של "תנועת הבריחה" של שארית הפליטה באירופה המשוחררת ( נתונה לשלטון הצבאי של בעלות הברית ) וההעפלה הבלתי לגאלית מאירופה , בנתיבי הים התיכון , אל חופי ארץ ישראל . תנועת בריחה והעפלה התנהלה גם בדרך היבשה מארצות ערב — בעיקר מסוריה , מלבנון ומעיראק . אפיק המאבק השני היה ההתיישבות הלגאלית ובעיקר ההתיישבות הבלתי לגאלית . במהלכו נרכשו קרקעות באותם אזורים של ארץ ישראל שנסגרו להתיישבות יהודית על פי חוק הקרקעות המאנדאטורי " ) הספר הלבן ( " מ . 1940 התארגנו גרעיני התיישבות של תנועות הנוער החלוציות , הוקמה תשתית הדרכים , קווי המים והח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור