ירושלים העברית — בירת ישראל

ירושלים העברית — בירת ישראל מעצמות המערב ושאלת ירושלים בעיית ירושלים נראתה כחמורה בבעיות . לקראת העצרת הלכה והתגבשה קואליציה של מדינות ערביות , מדינות מוסלמיות ומדינות קאתוליות , שבעידודו של הוואתיקן ניסתה לחדש את רעיון בינאום העיר ולהפקיע את השלטון בה מידי ישראל ועבר הירדן . סר אל ק קרקבךייד ומפקד הלגיון הערבי , ג'רן גלאב , ( J . B . Glubb ) המטירו עתה על משרד החוץ הבריטי תזכירים שבהם תבעו לקעקע מגמות אלו ו"לקבוע עובדה" שהעיר מחולקת . את האמריקנים ( שכאורח כללי הסכימו לכל תכנית שלא תכריח אותם לשלוח צבא לארץ ישראל ) ניסו הבריטים לשכנע שיפעילו לחץ על ישראל , כדי שזו תפנה כמה שכונות בעיר , שכונות שלפני 1948 היו מרבית תושביהן ערבים . מחלקת המדינה , שעדיין תרה אחר דרכים ללחוץ על ישראל ( פקידיה שבו והציעו , בינם לבין עצמם , לעכב את כספי המגבית היהודית המאוחדת ואת יתרת המלווה האמריקני , ( לא ביקשה כלל להסתבך בנושאי מחלוקת חדשים , אך נענתה להצעה בריטית שלפיה תוחלף תכנית הבינאום הישנה בפיקוח בינלאומי רופף , שבעיקרו יתרכז רק במקומות הקדושים . סוכם אפוא כי זה יהיה הקו שלפיו יתודרך פול פורטר בהכנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור