משאיות מצריות מניפות דגלים לבנים מפנות את כיס פלוגיה לאחר הסכם שביתת הנשק ברודוס, בפברואר ?.1949?