חתימת הסכם שביתת הנשק עם מצרים ב־24 בפברואר ?.1949?