משלחת ישראל לפני המראתה לשיחות שביתת הנשק עם מצרים ברודוס, 12 בינואר ?.1949?משמאל לימין rtf סרן אריה סימון, רב סרן יהושפט הרכבי, שבתאי רוזן, אליהו ששון, אלוף יגאל ידין, ד"ר ולטר איתן, ראובן שילוח.