7. הסכמי שביתת הנשק וכשלון הפיוס היהודי-ערבי: ינואר-דצמבר 1949