דגל ישראל בין האומות, משה שרת, אבא אבן ודוד הכהן מניפים את דגל ישראל עם קבלתה לארגון האומות המאוחדות, במאי ?.1949?