מדינת ישראל החדשה והקהילייה הבינלאומית

מדינת ישראל החדשה והקהילייה הבינלאומית סיטואציה נדירה ופרצה היסטורית במהלך המלחמה היו עיקר מעייניהם של הציבור ושל הממשלה בישראל נתון להבטחת קיומה הפיסי וריבונותה של המדינה החדשה . מנקודת ראותו של הרוב המכריע בציבור זה היתה החלטת 29 בנובמבר לאות מתה למן השעה שבה יצאו הערבים לבטלה בכוח , והכול חשו שרק כושר עמידתו הצבאי והאזרחי של היישוב והצלחתו של צה"ל לעבור ממגננה למתקפה ולהרחיב את הגבולות מעבר למפת החלוקה הם שאפשרו את הקמתה וביסוסה של ישראל , מאבקה הממושך של הציונות מאז הצהרת בלפור ועד הסכמי שביתת הנשק , שהתנהל כל השנים באווירה של אי ודאות מורטת עצבים , הזיכרון הלא רחוק של שואת יהודי אירופה מזה ואלפי ההרוגים שבהם שילם היישוב בעד הישגיו הצבאיים מזה — כל אלה העצימו את הכרתו הקולקטיבית של היישוב שהכוח הצבאי הוא שהביא ליצירתה של מדינת ישראל , ושרי יהיה במפלה צבאית גדולה אחת , או אפילו במעידה בתחום המדיני , כדי לבטל את כל ההישגים האלה , מבלי שיימצא גורם בינלאומי שיחוש לעזרת ישראל . גישה זו היתה מקובלת בארץ כשנות המלחמה ובשנים שאחריה , ורק מעטים ערערו עליה . עם זאת יש לזכור , שמדינת ישראל קמ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור