.6. ביסוס הלגיטימאציה הבינלאומית לקיומה של מדינת ישראל במהלך המלחמה